Hjem -> Bibliotek -> Arrangementer -> Oppdal 2005    
     

Bibliotek
A r r a n g e m e n t e r

Høst-treff i Oppdal 2005

   
 

Et meget vellykket høst-treff med årsmøte ble avholdt i helgen 26-28/8-05 i Oppdal, med mange oppmøtte, og med mange, mange fine CX'er.

S tyret retter en enormt stor takk til Jon STORLØKKEN, "jonsto" og hans hjelpere, som har gjort arrangementet mulig, og som har stått for hele gjennomføringen!

Vi tar her et lite tilbakeblikk:

 

Fredriks CX sett gjennom Roberts linse ...

 

 

Bildene nedenfor er alle tatt av fotograf Børre HØSTLAND

 

Av 29 observerte CX'er var 11 stk. série 1 og 18 stk. série 2; og
3 stk. Préstige, 13 berline og 13 stk. break.

Den eldste bilen var en 1979 modell Préstige i grønn Tamaris (for øvrig tilhørende tursjefen...)

Av de øvrige 10 série 1 var halvparten 1985-modeller, hvilket tilsier at det ikke er særlig mange (kjørbare) biler i klubben av den eldre årgang.