Norsk CX klubb
 
Dugnad på Årnes i mai
Klubbens delelager skal flytte ut fra Årnes innen 31/5 - Assistanse søkes snarest
     

CX-pansere på Årnes
foto: Jann Frost URSTAD

Lageret på Årnes er sagt opp og vi har ny plass på Gran. Målet er å ha tømt Årnes, inkl innredning så plassen kan forlates 1. juni 2010.

Meld deg til en i klubben med beskjed om når du kan ta i et tak og hva du kan bidra med!

Vi trenger håndkraft, kjøretøy som kan frakte ting, kasser/papp/ tepper å pakke i, containere til søppel - og lignende... :-)

I forbindelse med flyttinge kastes ting som åpenbart er søppel. Det beste hadde vært å sortere og registrere litt av hva vi har, men det har vi neppe mannskapet eller kapasiteten til, derfor blir det en grov-sortering når vi pakker på Årnes etter en slags prioritering: Nye og brukte deler vi regner med omsetning på, også andre modeller enn GS/CX.

Når vi kommer ned i bunken og kvaliteten synker blir det ting som gis bort og kastes. Vurderingen her er vanskelig, bl.a varierer synet på hva som er gull og hva som er gråstein. Ved tvil frakter vi mest mulig til Gran, finner evt midlertidig plass til deler og sorterer/rydder på Gran senere.

På Årnes er jobben altså pakking av deler og å unngå for mye søppel på lasset. Etter hvert skal reoler og mesanin demonteres. Alt skal kjøres til Gran, på dynga eller en annen plass.

Gran bør klargjøres tidlig, men noe mer kan pakkes før eller samtidig på Årnes. Vi har to lokaler her: Et med faste reoler. Her skal det ryddes litt på hyllene, de egner seg godt til tyngre deler som f.eks. dører og drivaksler og det er plass til motorer på gulvet. Det andre lokalet har seks(?) porter med plass til to biler i dybden. Her står det noen biler, ellers er det tomt og gulvet bør kostes, helst støvsuges før vi flytter inn. Reoler fra Årnes settes opp her.

I linken øverst til høyre finner du en tabell som beskriver hva som skal gjøres, hvem som har nøkkel og er ansvarlig kontakt, hvem som kan delta og bidra med evt nødvendig utstyr. Gi beskjed til personene under om når og hva du kan bidra med! Vi ta utgangspunkt i helgene, men gi beskjed også om du kan i ukedager. Etter hvert oppdateres oppgavene både i tid og detaljer. ________________________________________________________

Koordinatorere for prosjekt "Flyttesjau til Gran 2010" :

Mads Lomholt:
mads.lomholt@usit.uio.no, 22.35.79.51 (p) og 22.84.00.90 (j)

Helge Moe Spildrejorde:
Helge.Spildrejorde@sfso.no, 90.40.34.02.

Link til oppdatert status
for påmeldelse:

Flyttesjau til Gran 2010

     
  ________________________________________________________  
 
<< retur til Aktuelt

Norsk CX klubb
04 .05.2010

 
     
 
w w w . c i t r o e n c x . n o