Norsk CX klubb
 
Motormuseet på Strømmen nedlegges
og omdanner seg til en forening
     

I forbindelse med at Motormuseet på Strømmen, hvor Norsk CX klubb er medeier, ikke fikk fornyet sin leieavtale for lokalene på Strømmen Storsenter sommeren 2008, har det ikke vært mulig å finne andre egnede lokaler til riktig pris for reetablering av museet.

Dette har medført at museet har pakket bort sine gjenstander og nedlagt seg selv. For ivaretagelse av eiendelen er det opprettet en forening som har til formål å ta hånd om disse, samt å arbeide for en reetablering av et motor historisk museum.

Museumsstyret har i sitt møte den 20/10-2009 derfor vedtatt å omdanne museet fra å være en stiftelse til å bli en forening.
Norsk CX klubb var representert ved Trond B. Svendsen.

Den organisatoriske omdannelsen fra en stiftelse til en forening er motivert av kostnads-besparelser som følge av statens krav til stiftelser som er sterkt kostnadsdrivende.

Den nye foreningen valgte Trond Thorbjørnsen til formann og påregner å få tilhørighet hos Akershus Fylkesmuseum på Strømmen.

Den nye foreningen bærer navnet "Motormuseets Venner" og har til formål å søke å gjenreise et motormuseum. Foreningen tar opp både klubber, enkeltpersoner og firmaer som medlemmer.

 
     
  ________________________________________________________  
 
<< retur til Aktuelt

Norsk CX klubb
20.10.2009

 
     
 
w w w . c i t r o e n c x . n o