NORSK CX KLUBB
har til formål å stimulere til oppsporing og bevaring av alle
varianter av Citroëns modeller CX, GS og GSA

Klubben skal også arbeide for å sikre historiske og tekniske
data, litteratur og andre opplysninger
og øke den almene interesse for de angitte modeller

- Bilmodeller Véhicules

 

 NORSK CX KLUBB
NORSK CX KLUBB  NORSK CX KLUBB  NORSK CX KLUBB 
NORSK CX KLUBB
             
 
Norsk CX klubb
hovedformål og tilstøtenede interesser

Stiftelsen av Norsk CX klubb var myntet spesifikt på modellen Citroën CX.

Det er likevel underveis oppstått interesse for andre, og uten tvil bevaringsverdige modeller av Citroën. Spesielt har klubben tatt opp i seg modellene GS & GSA (1970-1986).

Efter som tiden går, har nyere modeller til-kommet som mange kan fatte interesse for, mens tilgang på informasjon og deler og gode objekter ennå er tilstedeværende.
Spesielt er fokus satt på
- Citroën BX
- Citroën Xantia
- Citroën C6

 
 Linker:   
- FORUM CX.zapto
- Gamle nettsider
 
Viktige herrer
som i sum har skapt CX
- Andre Citroën, mannen bak varemerket
- Robert Opron, mannen bak designet
- Paul Magès, mannen bak hydropneumatique
 

 

André Gustave Citroën
(1878-1935)

 
Bevaringsverdige modeller
en presentasjon


CX  (1973-1991)


GS/GSA  (1970-1986)

BX  (1982-1994)

Xantia  (1993-2002)

C6  (2005-2012)
 
     
CX - GS/GSA - BX - Xantia - C6