NORSK CX KLUBB
har til formål å stimulere til oppsporing og bevaring av alle
varianter av Citroëns modeller CX, GS og GSA

Klubben skal også arbeide for å sikre historiske og tekniske
data, litteratur og andre opplysninger
og øke den almene interesse for de angitte modeller

- Kontakt oss Contactez-nous

 

 NORSK CX KLUBB
NORSK CX KLUBB  NORSK CX KLUBB  NORSK CX KLUBB 
NORSK CX KLUBB
             
 
Nøkkelopplysninger
   
Organisasjonsnummer:
Kommune:
NO 912 009 882 SURNA
   
Navn/foretag: Stiftelsesdato:
NORSK CX KLUBB 28.05.1998
   
Organisasjonsform: Forretningsadresse:
FORENING SURNADALSØRA 65,
6652 SURNA
   
   
   
 
Kontakt informasjon
 
Alle henvendelser rettes til:
Jon Kjetil Storløkken (stfm)
Surnadalsøra 65, 6652 SURNA
mobil no. 952 18 701
epost: jonsto@svorka.net
 
Henvendelser ang. Informatikk:
Web:
Redaktør Trond B Svendsen,
epost: trond@svendsen.es
Forum:
Ansvarlig Dag Mattis Pettersen,
dagmatti@invalid.ed.ntnu.no
 
Annen informasjon
 
Innmelding og betaling av kontingent
Se under Klubben/Medlemsskap >>
 
Nettsider:
www.citroencx.no
 
Diskusjonsforum:
http://cx.zapto.org/forum/index.php