______________________________   __________________________________________________________________________________________   __________________________________________________________  
     
DiRAVi
av Trond B Svendsen
     
  ______________________________   __________________________________________________________________________________________   __________________________________________________________  
           
 


 

 

 

 

 

DiRAVi er forkortelsen for:

La direction à rappel asservi

Innholdsmessig kan DiRAVi på norsk sies å være:
selvopprettende, progressiv servostyring
.

DiRAVi var den første kommersielt tilgjengelige progressive servostyringen, som ga føreren behov for liten kraft på rattet ved lukeparkering, samtidig som systemet tok hensyn til behovet for mindre pådrag under sving i høyere hastigheter. Systemet er laget med selvopprettende effekt, slik at f.eks. for hjulene alltid retter seg opp i kjøreretningen efter at man har lukeparkert.

Kraften til DiRAVi kommer fra Citroëns hydropneumatiske system for fjæring og bremsing, hvor kraft overføres med den spesielle grønne oljen LHM.

Dette spesielle Citroën system ble anvendt for første gang i Citroën SM i mars 1972. Citroën CX fikk også systemet da den kom i 1974, pluss at efterfølgeren XM fikk det på de dyreste modellene med V6 motor. Foruten Citroën, er systemet anvendt hos Maserati Quattroporte II og Maserati Khamsin.

 

DiRAVi ble skapt av Paul Magès som også fant opp det hydropneumatiske system for Citroën

DiRAVi ble markedsført i Storbritannia som VariPower, og i USA som SpeedFeel.

 

 
             
      Høydepunkter      
             
     

- Fullt hydraulisk system, dvs. ingen direkte mekanisk sammenheng mellom rattets aksel og styringen under normal drift

- Hydraulisk operert i motsetning til konvensjonell servoassistert styring

- Selvopprettende funksjon, således at rattet automatisk går tilbake til null- stilling, dvs tilbake til rett frem posisjon både under kjøring og ved parkering

- Føler er innbygget, som registerer bilens hastighet og rattets utslag, som igjen gir signaler slik at pådraget av kraft avtar ved høyere hastigheter og øker ved lavere hastigheter (derav progressiv).

- Kraften til styringen kommer fra det samme hydrauliske Citroën system som også driver fjærings- og bremsesystemet.

- Systemet er laget slik at bilen kan styres med manuell kraft dersom det hydrauliske systemet skulle svikte.

- En sikkerhetsventil gir kraft til hver av de tre kretsene i bilen, som går til hhv. styring, bremser og fjæring.

- Styringen er den første kretsen som mister kraft ved eventuell feil, siden styringen kan overtas manuelt av føreren.

     
             
      Fordeler med DiRAVi      
             
      - Krever minimal fysisk kraft fra føreren
- De fleste brukere finner DiRAVi utmerket å bruke
- Kort gang, 2,0 omdreining fra ytre venstre til yttre høyre for SM, og 2,5   omdreining for CX
- Huller i veibanen kan ikke påvirke kjøreretningen, da systemet kun er   påvirkelig via rattet.
     
             
      Ulemper med DiRAVi      
             
      - Noen førere som måtte mene at feedback fra veibanen er av betydning, vil   bli skuffet med DiRAVi ...
- Systemet kan kreve litt tilvenning, da noen fører kanskje vil kunne finne   systemets følsomhet å være stor
     
             
      Tips      
             
     
- Parkering. - Om man ønsker å lukeparkere med hjulene inn mot fortaus - kanten, noe DiRAVi ikke gir mulighet til, kan rattet dreies i ønsket posisjon og holdes der mens tenningsnøkkel tas ut. Rattlåsen vil da sørge for at rattet og hjulene ikke retter seg opp. Systemet tar ingen skade av dette.

- Justering. - Dersom "rett frem" skulle vise seg ikke å være helt 100% riktig, f.eks. efter hjulbytte, kan nullpunktet meget lett justeres på mekanisken som ligger plassert rett under reservehjulet, Men, merk at i sammenhengen vil allerede 1/8 dels omdreining på skruen lett kunne være for meget ...

     
             
     
Oslo, den 13. februar 2014
TBS
     
             
  ______________________________   _______________________________________________________ ____________________________   __________________________________________________________  
             
  << retur