______________________________   __________________________________________________________________________________________   __________________________________________________________  
     
Hydropneumatisk fjæringssystem
av Trond B Svendsen
     
  ______________________________   __________________________________________________________________________________________   __________________________________________________________  
           
 

Unik komfort og
unik sikkerhet

 

 

 

 

 

Hydropneumatisk fjæring, eller hva som ofte omtales som hydraulisk fjæring, er en Citroën-patent som så dagens lys allerede i 15CV modellen i 1954, og senere anvendt uavbrutt frem til dags dato.

Kjendte modeller som DS/ID, SM, GS, GSA, BX, CX, XM, Xantia, C5 og C6 har alle dette systemet.

Den første utviklingen av hydropneumatisk fjæring oppstod i 1944 og var tiltenkt 2CV-modellen, men ble først altså anvendt noen år senere.

Det var særlig i DS-modellen som kom i 1954 hvor dette systemet virkelig ble anvendt.

Ved bruk av elektronikk, ble systemet gjort aktivt og samtidig døpt om til "Hydractive". Hydractive finner vi i modellene fra og med XM.

 


Ved hvert hjul er der en kule, som erstatter den konvensjonelle fjæren.


Kulen er delt i to rom av en membran, hvor det er hydraulisk olje (grønn LHM) på den ene siden, og gass (nitrogen) på den andre siden.

 
  ______________________________   __________________________________________________________________________________________   __________________________________________________________  
             
  Hva er så fint
med dette da?
  Effekter ved hydropneumatisk fjæringssystem berører både

Komfort - Sikkerhet - Pålitelighet
 

Komfort. - Mange tenker nok først og fremst på den store kjørekomforten som hydropneumatisk fjæring gir, hvor man nærmest får følelsen av å "sveve" som på et teppe over ujevnheter i veibanen i forhold til konvensjonell fjæring.

Sikkerhet. - Men systemet har en annen side som må betegnes som vesentlig i relasjon til sikkherhet:

Hydropneumatisk fjæring gir nemlig en helt unik vektfordeling i bilen.
En korrekt vektfordeling på alle fire hjulene er vesentlig med hensyn til bilens kjøreegenskaper og opptreden i unnamanøvere og på ujevn eller svingete vei.

Vi kjenner vel alle den feriepakkede bilen, med nesen i været og bakenden subbende i bakken ...

Denne feriepakkede bilen er livsfarlig i mange situasjoner. Med hydropneu-matisk fjæring vil denne ujevne vekt-belastningen fordeles utover på alle bilens fire hjul, takket være den hydrauliske oljen i systemet som utligner trykket i systemet.
En feriepakket Citroën vil derfor være helt horisontal i sin posisjon.

Dette gir flere sikkerhets-aspekter.
En bil med hydropneumatisk fjæring kan kjøre på tre hjul!
Vi skjønner at neppe mange av våre kunder tenker å gjøre akkurat det med vilje, men hva skjer når f.eks. et dekk eksploderer eller punkterer da?
En Citroën vil i det tilfellet opprettholde sin kurs rett frem og derved unngå farlige situasjoner som ellers kunne oppstått.

Hydropneumatisk fjæring gjør også at bilens bakkeklaring holdes konstant.
På C6 anvendes elektronikk som også senker bilens bakkeklaring ved kjøring på motorvei for å redusere luft- motstanden.

Pålitelighet. - Citroëns hydropneumatiske system er enkelt og meget drifts sikkert. Det er sjelden feil på dette systemet og gir en stor driftssikkerhet.

Levetiden på kulene var beregnet til 50 000 km for modeller før år 2000, mens på senere modeller er levetiden på kulene 200 000 km.

Det er viktig å skifte disse som fore-skrevet, både av sikkerhetsmessige årsaker, men også for å hindre andre følgeskader på bilen ved at fjæringen ikke er intakt. Det er ikke store kostnader forbundet med å skifte disse kulene, da operasjonen er ganske enkel.

 
 
  ______________________________   __________________________________________________________________________________________   __________________________________________________________  
             
  Teknisk
kortversjon
 

Komponenter
Det hydropneumatiske fjæringssystemet drives av en pumpe som igjen drives av bilens motorkraft med rem, akkurat som dynamoen.

Efter pumpen sitter en akkumulator, som sørger for å opprettholdet et jevnt og meget høyt trykk i systemet.

Funksjoner
Dette trykket gir, avhengig av modeller i ulike epoker, kraft til fjæringssystemet, til assistert servostyring, til bremsesystemet, og til styring av clutch og girkasse.

Oppfinneren Paul Magès
Hydropneumatisk fjæring ble oppfunnet av ingeniør Paul Magès (1908-1999) ved Bureau d'études hos Citroën mot sluttet av annen verdenskrig.

Andre bilmerker
Citroën hydropneumatiske system er solgt til anvendelse på bakhjulene til Rolls Royce.
I 1966 presenterte Mercedes Benz sin nye modell 300SEL 6.3 med slik hydropneuma-tisk fjæring, også kun på bakhjulene. I 1989 fikk også Peugeot 405 modellene GRx4, SRx4, Mi16x4 og T16 systemet.

 

 
  ______________________________   __________________________________________________________________________________________   __________________________________________________________  
             
     
Oslo, den 12. februar 2014
TBS
     
             
             
  ______________________________   _______________________________________________________ ____________________________   __________________________________________________________  
             
  << retur