Klubben :   Medlemsskap Tillitsverv - Kalender - Delesalg - Medlemsskap - Publikasjoner - Museum - Arkiv
 
 
  På denne siden :

- Hvorfor bli medlem
- Login

- Magasinet Citrophile
- Betaling av kontingent
- Medlemslister
- Matrikkel

       
             
 

Citroën CX - la belle vie!
 

Hvorfor bli medlem
medlemsskap lønner seg!

Norsk CX-klubb har basert sin eksistens på betalende medlemmer.

Gjennom medlemsskapet bidrar man aktivt til å opprettholde et miljø for ivaretagelse av de spesielle Citroën-modellene som klubben omfatter.

I tillegg får medlemmene tilgang til mye og høy faglig kunnskap om forhold som efterhvert dessverre er utdøende selv på merke-verksteder, og det vanker tilgang på deler fra eget lager med meget rikt utvalg.

Husk at nesten ingen deler lenger er mulig å skaffe gjennom merkeverk- stedene!

Videre arrangeres det utflukter og fagmøter med stort oppmøte og meget stor entusiasme!

Bli medlem i dag - løp og betal den beskjedne kontingenten til klubbens konto! Investeringen vil meget hurtig kunne svare seg .. - kanskje allerede gjennom kjøp av en enkelt del fra delelageret ....

 

Logo for Norsk CX klubb


 

 
           
       
             
 
 

Betaling av kontingent
hvordan bli medlem

Medlemsskap i Norsk CX klubb tegnes ved innbetaling av kontingent til klubbens konto.

MERK at klubben praktiserer "selvbetjening" således at faktura eller giro ikke tilsendes pr. post, hverken til nye medlemmer eller ved fornyelse av eksisterende abonnement.
Derimot kan faktura lastes ned den gule blanketten til høyre

Gjeldende kontingent er henholdsvis
kr. 550.- eller kr. 275.- således at:
kr. 550.- inkluderer abonnement på tidsskriftet Citrophile, mens
kr. 275.- kun er medlemsskap i klubben uten Citrophile
.

For NYE medlemmer, tilbys halv kontingent for medlemsskap og abonnement i perioden 1/7 - 31/12.

Husk at vi er takknemlige for opplysninger om bilen(e), se nedenfor om Matrikkel.

 


- Giroblankett / faktura til nedlasting


Husk også skjema til matrikkelen

 
           
       
             
 
 

Magasinet Citrophile
felles organ for Citroën-klubbene

Citrophile utkommer 5 ganger årlig.

Citrophile er en felles utgivelse for flere Citroën-klubber i Norge, noe som sikrer en svært høy kvalitet på bladet.

Citrophile ble tidlig godkjent som "periodikum" og dermed tildelt ISSN-nummer, og hver utgivelse er dermed å finne i arkivene til nasjonal-biblioteket.

Abonnement på Citrophile tegnes via "selvbetjening" ved å betale direkte til Norsk CX klubb's konto med angivelse av fullt navn, adresse og telefon.

Pris på abonnement fremkommer av faktura som kan lastes ned fra den gule blanketten ovenfor til høyre

 

Forside fra et tidlig
nummer av magasinet
(No. 4, årgang 2, 2007)

 
           
       
             
 
 

Login
informasjon kun for medlemmer!

Norsk CX klubb vurderer å etablere en egen side bare for medlemmer, hvor der kreves brukernavn og passord for å få adgang.

Formålet er å kunne legge ut bilder m.m. som kan være underlagt rettigheter og annen informasjon som styresaker e.l.

     
           
       
             
 
 

Medlemsslister
åpen liste, kun med navn og postnummer

Åpent for alle har vi lagt ut en forenklet medlemsliste, som inneholder bare medlemmets navn, postnummer og poststed.

Dette er gjort for bl.a. at alle lett skal kunne se om det er noe medlem i nærheten av der man selv bor, i håp om at kontakt kan etableres og kanskje lokale aktiviteter genereres.

Aktuelle lister finner du her ..>>

     
           
       
      td      
             
 
 

Matrikkel
liste over medlemmers biler

Klubben ønsker å føre kartotek over CX'er i Norge. I den anledning oppfordres alle medlemmer til fylle ut et skjema når man erverver en ny Citroën CX eller å sende inn skjemaet for de biler man har hvis man ikke har gjort det tidligere.

Skjema kan lastes ned herfra:  i pdf format, eller  i Word format og sendes til klubbens formann. Adressen er påført skjemaet.


.


Modell-variant

Registreringsnummer

Farvekode

ORGA-nummer (produksjonsdag)

 
           
       
             
  << retur