Klubben :   Museum Tillitsverv - Kalender - Delesalg - Medlemsskap - Publikasjoner - Museum - Arkiv
 
       
 
Museet ble grunnlagt i 1994 av 14 veteranbil- og –motorsykkel klubber.

Olav Thon Gruppen har hele tiden stilt lokaler til disposisjon.

De enkelte andelsklubber hadde ansvaret for å bygge opp hver sine utstillinger, og kjøretøyene skiftet minst annet hvert år, så det var alltid noe nytt å se.

 

Motormuseet:

Norsk CX-klubb fikk anledning til å gå inn som andelseier i det som tidligere var Motormuseet på Strømmen.

Motormuseet var en stiftelse med lokaler i de gamle verkstedhallene til Strømmens Værksted, som i dag er underetagen til Strømmen Stor senter.

I sin tid produserte man her "Strømmen-Dodge", busser med aluminiums-karosseri, vedgass generatorer og frysebokser, for å nevne noe.

I 2008 gikk det rykter om at Motormuseet på Strømmen Storsenter skulle nedlegges. Det kunne heldigvis konstanteres som helt feilaktig. Motormuseet lever, men mangler for tiden kun lokaler.

Det som skjedde var at Thon-gruppen, som eier av Strømmen Storsenter, kastet ut mange av sine endog store leietagere pga. ombygging av senteret. Motormuseet pakket derfor ned sin aktivitet og satte den til oppbevaring pr. 1/7-2008.

Den 22/9-2008 ble det avholdt extra ordinært årsmøte, hvor nytt styre ble valgt, og videre drift besluttet opprettholdt. Siden lokaler mangler, vil arbeidet fremover bestå i å søke nye lokaler, samt søke å sikre en viss inntjening ved å opprettholde aktiviteter utenom selve utstillingen, som f.eks. Strømmenløpet og lign., samt arrangere flere loddsalg.

På grunn av sin fraflytting fra Strømmen Storsenter, ble navnet også endret til kun "Motormuseet"..

 

 

 
  << retur