Klubben :   Historien bak delelageret Tillitsverv - Kalender - Delesalg - Medlemsskap - Publikasjoner - Museum - Arkiv
 
       
      Oppbygging av lager av brukte og nye deler
av Helge Moe Spildrejorde
     
       
           
 

Helge Moe Spildrejorde
 

Straks etter dannelsen av CX-klubben i 1998 og i takt med en voksende medlemsmasse kom etterspørselen etter tips om hvor medlemmer kunne skaffe seg både nye og brukte deler. Ideen om at klubben hadde en viktig rolle som formidler av deler ble derfor materialisert gjennom oppbygging av et eget klubblager og derigjennom også salg av deler.

Tanken bak var dels å holde bruks CX'ene på veien, dels å bygge opp lager når tilgangen var god av deler som man antok at ville bli vanskelige å få tak i senere. Videre er muligheten for fremtidig bevaring av CX som entusiastbiler tross alt CX klubbens formål.

I startfasen ble lageret bygget ved at klubben slo til på en jevn tilstrømming av delebiler som ble tilbudt klubben. Disse ble demontert i tur og orden. Lageret var på den tiden plassert hjemme hos undertegnede og hos daværende formann for klubben, Torbjørn Lind.

Til tross for jevn omsetting og begrenset demonteringskapasitet vokste lageret i omfang. Det ble diskutert å leie et eget lokale for oppbevaring av disse delene, etter modell av for eksempel ID-DS klubben.

Da Johan Mæhlum på Øyer tilbød klubben å kjøpe opp gjenværende CX deler fra sin profesjonelle omsetning til en hyggelig sum, ble imidlertid behovet for eget lokale prekært. Sammenfallende med dette innkjøpet mottok klubben donasjoner av deler fra enkelte forhandlere og gjorde tilsvarende kjøp av nye deler til vennlige priser fra andre.

Da kom redningen i form av at herrene Roy Arild Aasen og Kristian Sandem trådte inn. Gjennom et imponerende kontaktnett, en uvanlig handlekraft, stor entusiasme og en porsjon dyktighet ble CX klubbens lager på Årnes bygget opp fra et tomt lokale til å bli et to-etasjes lagerrom som rakte 6 m i været med hyller og reoler og lys osv…

Det er umulig å anslå hvor mange timeverk som gikk med til sanking av alt fra trillebur til delebiler og deler og videre til transport av disse og ikke minst sortering. Innsatsen var til tider så vidt stor at vi vel skylder de der hjemme en takk for at de nevnte og en rekke andre bidragsytere fra Trysil og andre steder fikk holde på. I kjølvannet av oppbyggingen ble mange deler ekspedert, enten fra Alnabru der Roy Arild holdt til, fra postkontoret i høyblokka i regjeringskvartalet der jeg jobbet eller ved henting hjemme hos undertegnede.

Etter noen år med lager på Årnes ble imidlertid kryssforholdet mellom økningen i lagerkostnad og synkende interesse for bruksdeler vanskelig å håndtere. Bruks CXene forsvant (dvs de havnet i haugene på lageret), men entusiastene ble igjen. Det ble besluttet å gjennomgå lageret, kvitte seg med halvdårlige deler og se realiteten i øynene. Rimeligere lokaler ble funnet på Gran på Hadeland, og i 2009 ble lageret flyttet.

Igjen måtte det en formidabel fritidsinnsats til. Igjen ble undertegnede ,Roy Arild og Kristian sentrale i flyttingen, men denne gangen godt hjulpet av nye friske krefter med Mads Lomholt, og supertransportør Roy Jensen og Arthur Soltvedt i spissen som nøkkelpersoner for gjennomføringen. Jeg glemmer enkelte navn her, mange bidro, Jon, Fredrik, Joar, Trond, Karl, m fl.

Omlag 30 % av alle deler ble sendt til resirkulering, men fortsatt var det mye igjen. Resten ble fraktet til Gran, med unntak av et lass som ble sendt til Trysil og fortsatt befinner seg der. Lageret er faktisk flyttet litt på internt på Gran mellom lagerhus der, men for det meste samlet i ett hus

Status nå i skrivende stund er at vi må videreføre flyttingen, videreføre utsorteringen av det som ikke er bevaringsverdig og gjenetablere en god omsetnings- eller distribusjonskanal.

Per i dag koster lageret mer enn vi omsetter fra det, men det skyldes dels at vi ikke får omsatt deler vi ikke kommer til…

Kjære leser:
Selv seksten år etter etableringen er vi fortsatt der at det må en real dugnadsinnsats til.

Jeg har vært med fra starten og blir med videre. Jeg håper noen av dere som har vært med, men har prioritert annet de siste årene, dukker opp igjen. - Det er tidkrevende, men sosialt.
- Det er slitsomt, men lærerikt.
- Det en møkkete jobb, men fullt av gull.
- Det er vanskelig å sortere ut verdier, men helt nødvendig.

Meld deg på og gi ditt bidrag til å holde norske CX eier på veien og lage liv rundt Norsk CX klubb!

Oslo, den 10. februar 2014
H.M.S.

 
 
           
       
             
  << retur