Klubben :   Publikasjoner Tillitsverv - Kalender - Delesalg - Medlemsskap - Publikasjoner - Museum - Arkiv
 
  På denne siden :

- Magasinet Citrophile
- Nettsidene citroencx.no

- Forum CX.zapto
- Historiske utgivelser

       
             
 


Forside fra et tidlig nummer av magasinet: No. 4, årgang 2, 2007.

Abonnement:
Se under
Medlemsskap,
da abonnement kun kan tegnes i forbindelse med medlemsskap i en av Citroën klubbene.

 

Citrophile

I året 2006 kom det i stand et samarbeide mellom flere Citroen-klubber i Norge om utgivelse av ett felles blad med seksjoner for hver enkelt av de medvirkende klubber

Bladet fikk navnet CITROPHILE og representerer en direkte erstatning til CX-klubbens tidligere organ Gasskula og Hurtigkula.

Citrophile er et felles organ for
- Norsk 2CV klubb
- Østfold 2CV klubb
- Traction Norvège
- ID/DS-klubben
- Norsk CX klubb
- Club SM de Norvège

Citrophile utkommer i begynnelsen av mars, mai, juli, oktober og desember.


 

 

Frister for innsendelse av stoff :
Vi er stadig takknemlige for stoff til våre sider i det elegante magasinet CITROPHILE.
Merk fristene for innsendelser:
10. februar (bladet kommer ut i mars)
10. april (bladet kommer ut i mai)
10. juni (bladet kommer ut i juli)
10. september (bladet kommer ut i oktober)
10. november (bladet kommer ut i desember)

 
           
       
           
 
www.citroencx.no
 

Nettsider
www.citroencx.no

Norsk CX klubb har også herværende nettsider som sitt organ.
Disse ble betydelig oppgradert i 2004 og i 2014 og søkes å fremstå som levende sider.


     
           
       
           
   
Forum CX.zapto
http://cx.zapto.org/forum/index.php


I tillegg til de ordinære nettsider har klubben også et diskusjonsforum som heter CX.zapto. Dette finner man under "Linker", eller man kan komme dit herfra >> .

     
           
       
           
     

Historiske utgivelser

Gasskula
Klubbens hovedorgan inntil Citrophile ble etablert het "Gasskula" og utkom 2-4 ganger pr. år med rundt 30 sider pr. nummer.

Bladet inneholdt historiske og tekniske sider, leserinnlegg, kjøp/ salg- annonser og annet stoff om CX og GS/A, samt liste over rabatt-avtaler med leverandører (sistnevnte offentliggjøres ikke på nettsidene...).

Hurtigkula
Siden utgivelsene av hovedorganet ikke var altfor ofte, ikke minst av økonomiske hensyn, ble det innført en "Hurtigkule", som mer hurtigvirkende kommunikasjons organ mot medlemmene.

Her kom informasjoner som ikke kunne vente helt til hovedutgivelsen.


 
 
           
       
             
  << retur